Start
Voor wie?
Over Beleef(d) Autisme
Contact

Over Beleef(d) Autisme

De naam heeft een dubbele boodschap
Anderen ervaren autisten niet altijd als beleefd. Autisten zijn niet onbeleefd, ze zijn oprecht in het uiten van wat ze denken - dat is beleefd.
Beleef zelf hoe iemand met ASS een situatie ervaart met behulp van virtual reality.

Wat als wij niet dezelfde taal spreken?
Communicatie is de basis voor wederzijds begrip en acceptatie. Het is een proces van informatie-uitwisseling dat plaatsvindt middels een stappenplan. Als er een stap mislukt in het stappenplan, is er geen communicatie, dan is er geen wederzijds begrip.
Een hond kwispelt omdat hij blij is, de kat zwaait met zijn staart omdat hij boos is.

Een persoon met ASS communiceert anders en reageert anders. De beleving is verschillend, wat voor de één beleefd is, is voor de ander ronduit onbeschoft.
‘Jij ziet er vandaag lelijk uit!’ De autist zegt netjes en heel eerlijk wat hij ziet, dat is toch beleef(d)?
Dat is inderdaad beleefd, maar wij ervaren dit toch als niet wenselijk. Het heeft een negatieve invloed op onze emoties.

Leren door te ervaren
Met behulp van moderne technieken, middels een Virtual Reality beleving laten wij de ander ervaren hoe iemand met ASS communiceert, hoe hij dingen ervaart, hoe het bij hem of haar binnenkomt. Door in de vr-beleving te stappen kunnen we zelf ervaren hoe de ander denkt, reageert en voelt. Het project is ontwikkeld om het thema autisme “levensecht” te maken. U zet een speciale bril op, die u meteen in een lessituatie plaatst. Een virtuele leerkracht geeft de leerling (u) een opdracht. Ervaar de verwarring bij de autist in het leslokaal: rumoer, licht, onduidelijkheden, interactie. De eerste stap is gezet, door het zelf te ervaren is er meer begrip. Met uw collega’s (of cursusleider) bespreekt u wat u heeft ervaren. De rol van de leerkracht, inrichting van de klas, gedrag van leerlingen: wat valt u op? Lijkt de zojuist beleefde situatie op die van u? Wat wel en wat niet?
We helpen u antwoorden te vinden op uw vragen.

Verdieping
Ook nadat u de cursus heeft doorlopen kunt u met uw vragen bij ons terecht.

Deze pagina delen: